Groenestraat  


Groenestraat 59
Dit opvallend tegeltableau is geplaatst ter herdenking van de eerste steenlegging op 29 augustus 1930.
Het middendeel van het tableau is op enig moment drastisch gewijzigd. De oorspronkelijke tekst:
"
De eerste steen gelegd door het
BURGERLIJK ARMBESTUUR
P.A. Balli Voorz.
B.A.Werff Secr.
K. v.d. Stouwe       \
J.H. Bosch               > Leden
Mr. J.J. van Melle  /

"Groenestraat 99

Kamper boek- en steendrukkerijHoek Groenestraat - Broederweg

Kamper uien, Alhier verkrijgbaar; Fa. Ph. Zalsman 1857