Jan van Arkelstraat  


Jan van Arkelstraat (tussen 91 en 93)
De gevelsteen is geplaatst over een doorgang naar de achteringangen van de tuinen.