Noordweg  


Noordweg 61

Fors tegeltableau met de datum dat het complex gebouwd is. Bouwvereeniging Eenvoud was een van de instanties voor sociale woningbouw aan het begin van de twintigste eeuw.