Gevelstenen in collecties  


Collectie Stedelijk Museum Kampen
Gedateerd 1613
Deze steen is afkomstig uit de gevel van Oudestraat 116. Omstreeks 1692 wordt dit pand vermeld onder de naam "daer de Rasynen Corf uythangt"Collectie Stedelijk Museum Kampen
Gedateerd 1675
Deze steen is afkomstig uit de gevel van Oudestraat 111. Begin 20e eeuw zat in dit pand een kledingzaak met de naam "in de Golde Klaver". Andere vermeldingen zijn niet teruggevonden.Collectie Stedelijk Museum Kampen
Gedateerd 1761
Deze steen is afkomstig van een poortje aan de Kerkstraat, ter hoogte van nummer 2.
Op de hoek van de Kerkstraat en de Oudestraat (nrs 246-252) wordtgedurende honderden jaren bier gebrouwen. De brouwerij, met de naam "De Wereld" sluit in 1920. In 1926 brand het pand Oudestraat 250 af. De gevelsteen wordt gered en komt uiteindelijk in de collectie van het museum.Collectie Stedelijk Museum Kampen