Complex woningen in Wijk Zuid  

Gemeentelijk monument
Apeldoornsestraat; Jan van Arkelstraat; Lehmkuhlstraat; Noordtzijstraat; Van Hasseltstraat.

Kadastraal nummer: Zie tabel
Monumenten nummer: GM0039
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Complex van woningen in een uitbreidingswijk ten zuiden van de binnenstad van Kampen dat in 1933-34 als geheel is ontworpen door de architect H.W. Duytshof uit Kampen, voor de woningbouw­stichting "Eigen Woon".  Het geheel is ontworpen in een Amsterdamse School architectuur, van een hoge kwaliteit: binnen de samenhang van het complex is gebruik gemaakt van een gevarieerd gebruik van de stijlelementen: laag doorlopende daken afgewisseld met hoger opgetrokken geveldelen, overdekte entrees en balkons, siermetselwerk en horizontale betonnen afdekplaten enz.
Ook de erfscheidingen, gevormd door bakstenen muurtjes gemetseld in staand verband, zijn deel geweest van het ontwerp en voor een groot deel nog gaaf aanwezig. Hier en daar zijn ze vervangen door andere hekwerken. Ook de voordeuren zijn deels vervangen. De winkelpuien aan de Jan van Arkelstraat zijn deels enigszins gewijzigd, maar niet zodanig dat het monumentale karakter van het geheel aangetast is.

beschrijving:
Het complex wordt begrensd door de Apeldoornse-, de Noordtzij-, de Van Hasselt- en de Jan van Arkelstraat. Het wordt in tweeën gedeeld door de Lehmkuhlstraat, waardoor er min of meer sprake is van twee complexen die elk rondom een binnenterrein met tuinen staan. In het noordelijke complex bevinden zich in de Noordtzijstraat en in de Van Hasseltstraat doorgangen via gemetselde rondboogpoorten naar dit binnenterrein.
De bouwblokken zijn opgetrokken in rode baksteen in één bouwlaag onder een laag doorlopend steil afgeknot schilddak, dat sterk uitkraagt. Het dak is belegd met verbeterde rode hollandse pannen. In de dakschilden verzonken staan brede gekoppelde vensters met opvallende boeiboorden geplaatst. 
Op een aantal plaatsen, met name op de hoeken en centraal in de lange zijden, is de gevel opgemetseld. Hierdoor, en door de licht verspringende rooilijn worden de langgerekte gevels geritmeerd. Het accent van de vormgeving ligt op de hoekpanden en op de centrale delen van de lange zijden, door het gebruik van verspringende geveldelen, om de hoek lopende balkons, terugliggende entrees onder uitkragende dakdelen, en afgeronde, dwars op de gevel staande muren in staand metselverband. Horizontale accenten zijn aangebracht door o.a. betonnen, witgeschilderde luifels boven entrees en balkons.   
Op de begane grond is de gevelindeling eenvoudig en regelmatig, met afwisselend een groot enkel venster en een entree.
Het blok aan de Jan van Arkelstraat bevat op de begane grond een aantal winkels, met grote, deels enigszins gewijzigde etalagevensters.

waardering:
Woningbouwcomplex van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als kwalitatief hoogstaand voorbeeld van een woningcomplex in de trant van de Amsterdamse School
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van de detaillering
- als herinnering aan de sociale woningbouw door de stichting Eigen Woon
- als belangrijk vormgevend bouwblok binnen de 30er jaren uitbreidingswijk ten oosten van de binnenstad


Aanvullende afbeeldingen


Straten en huisnummers Kadastraal nummer
Apeldoornsestraat 3
Apeldoornsestraat 5
Apeldoornsestraat 7
Apeldoornsestraat 9
Apeldoornsestraat 11
Apeldoornsestraat 13
N 875
N 876
N 877
N 878
N 879
N 880
Jan van Arkelstraat 58
Jan van Arkelstraat 60
Jan van Arkelstraat 62
Jan van Arkelstraat 64
Jan van Arkelstraat 66
Jan van Arkelstraat 68
Jan van Arkelstraat 70
N 953
N 954
N 955
N 956
N 957
N 958
N 959
Lehmkuhlstraat 8
Lehmkuhlstraat 10
Lehmkuhlstraat 12
Lehmkuhlstraat 13
Lehmkuhlstraat 14
Lehmkuhlstraat 15
Lehmkuhlstraat 16
Lehmkuhlstraat 17
Lehmkuhlstraat 18
Lehmkuhlstraat 19
Lehmkuhlstraat 21
Lehmkuhlstraat 23
N 916
N 917
N 918
N 923
N 919
N 924
N 920
N 925
N 921
N 926
N 927
N 928
Noordtzijstraat 1
Noordtzijstraat 3
Noordtzijstraat 5
Noordtzijstraat 7
Noordtzijstraat 9
Noordtzijstraat 11
Noordtzijstraat 13
Noordtzijstraat 15
Noordtzijstraat 17
Noordtzijstraat 19
Noordtzijstraat 21
Noordtzijstraat 23
Noordtzijstraat 25
Noordtzijstraat 27
Noordtzijstraat 29
Noordtzijstraat 31
Noordtzijstraat 33
Noordtzijstraat 35
Noordtzijstraat 37
Noordtzijstraat 39
Noordtzijstraat 41
Noordtzijstraat 43
Noordtzijstraat 45
Noordtzijstraat 47
Noordtzijstraat 49
Noordtzijstraat 51
Noordtzijstraat 53
Noordtzijstraat 55
Noordtzijstraat 57
Noordtzijstraat 59
N 889
N 890
N 891
N 892
N 893
N 894
N 895
N 896
N 897
N 906
N 907
N 908
N 909
N 910
N 911
N 912
N 913
N 914
N 941
N 942
N 943
N 944
N 945
N 946
N 947
N 948
N 949
N 950
N 951
N 952
Van Hasseltstraat 2
Van Hasseltstraat 4
Van Hasseltstraat 6
Van Hasseltstraat 8
Van Hasseltstraat 10
Van Hasseltstraat 12
Van Hasseltstraat 14
Van Hasseltstraat 16
Van Hasseltstraat 18
Van Hasseltstraat 20
Van Hasseltstraat 22
Van Hasseltstraat 24
Van Hasseltstraat 26
Van Hasseltstraat 28
Van Hasseltstraat 30
Van Hasseltstraat 32
Van Hasseltstraat 34
Van Hasseltstraat 36
Van Hasseltstraat 38
Van Hasseltstraat 40
Van Hasseltstraat 42
Van Hasseltstraat 44
Van Hasseltstraat 46
Van Hasseltstraat 48
Van Hasseltstraat 50
Van Hasseltstraat 52
Van Hasseltstraat 54
Van Hasseltstraat 56
Van Hasseltstraat 58
Van Hasseltstraat 60
N 881
N 882
N 883
N 884
N 885
N 886
N 887
N 888
N 898
N 899
N 900
N 901
N 902
N 903
N 904
N 905
N 915
N 922
N 929
N 930
N 931
N 932
N 933
N 934
N 935
N 936
N 937
N 938
N 939
N 940