Botermarkt 2 + 3 + 4 + 5  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: Zie tabel
Monumenten nummer: GM0044
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


WOONHUIS-TABAKSFABRIEK, gebouwd rond 1890. De Tabaksfabriek en het woonhuis behoorde tot de Stoom-tabaksfabriek van firma Samuels & De Leeuw. Het complex is gelegen aan de Botermarkt in de binnenstad van Kampen. Tegenwoordig is het pand deels in gebruik als tabaksmuseum en deels als kantoor.

beschrijving:
Het pand bestaat uit een gedeelte van de voormalige tabaksfabriek (nr 5) en een kantoorgedeelte (nr 3 en 4). De fabriek is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, over drie bouwlagen en onder een met pannen gedekt schilddak. De voorgevel bevat twee dubbele deuren met bovenlichten. Op de verdieping zijn drie T-vensters met houten kozijnen aanwezig. Daarboven drie hijsdeuren met houten deuren. Boven de tweede verdieping bevindt zich een dakkapel met hijsluik en hijsbalk. Tussen de verdiepingen zijn platen aangebracht met de naam van de tabaksfabriek.
Het kantoorgedeelte is opgetrokken in baksteen op plint, vanuit een rechthoekige plattegrond, over drie bouwlagen en onder een met pannen gedekt schilddak. Het rechterdeel van de gevel bevat een tuitgeveltje met rozetvenster in de nok.
Verder bevat de gevel op de hoeken risalerende geveldelen met schijngevoegde hoeklisenen. De verdiepingen worden van elkaar gescheiden door natuurstenen cordonlijsten.

waardering:
De voormalige stoom-tabaksfabriek is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de voormalige functie van stoom-tabaksfabriek met een kantoorgedeelte,
- de beeldbepalende ligging van het ensemble aan de botermarkt,
- de gaafheid van de hoofdvorm van het fabrieksgedeelte (nr5).


Aanvullende afbeeldingen


Huisnummers Kadastraal nummer
Botermarkt 2
Botermarkt 3
Botermarkt 4
Botermarkt 5
F 14234
F 14233
F 14232
F 14232