Broederweg 15 + 17  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 13005
Monumenten nummer: GM0048
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Voormalig Hotel des Pays Bas daterend uit 1889, in een Eclectische bouwstijl met veel gepleisterde decoratieve elementen.  Het hotel diende vanaf 1924 als studentenhuis en sinds 1946 is de Theologische Hogeschool (nu Universiteit) er gehuisvest. In 1977 is het gebouw gerenoveerd.

beschrijving:
Het gebouw is in drie bouwlagen opgetrokken op een hardstenen plint, uit machinale baksteen onder een samengesteld zadeldak. Het rechterdeel van de voorgevel heeft een tuitgevel; op de tweede travee is een kajuit vanuit de goot opgemetseld, met daarop een meerzijdig torentje met zinken spits. Twee kleine dakkapellen staan aan weerszijden hiervan in het dakschild.   
De gevels zijn rijk versierd met gestucte en hardstenen elementen zoals diamantkoppen, aanzetstenen rondom de vensters en doorlopende onderdorpels. In de tweede travee de entree: een dubbele deur omlijst door hardstenen pilasters en een iets naar voren springend hoofdgestel met daarop aan weerszijden bekroningen die tot halverwege het verdiepingsvenster reiken. De vensters hebben bewerkte middenstijlen. Boven de vensters op de eerste bouwlaag zijn boven elkaar twee lijsten op consoles aangebracht; boven de vensters op de tweede bouwlaag gemetselde segmentbogen en op de derde bouwlaag strekken. Het rechter geveldeel bevat op de verdieping een rijk bewerkte houten erker op gebeeldhouwde consoles en bekroond met een bewerkte fries en kroonlijst. Daarboven een venster met roedenverdeling onder fronton. Het meerruits venster in de topgevel is omlijst door een bakstenen driepasboog.

waardering:
Voormalig Hotel des Pays Bas van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de historische functies in het culturele en maatschappelijke leven van Kampen
- vanwege de opvallende vormgeving in Eclectische bouwtrant
- vanwege de gave detaillering
- als beeldbepalende gevel in het straatbeeld


Aanvullende afbeeldingen