Burgwal 29  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 8546
Monumenten nummer: GM0052
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Voormalig kantongerechtsgebouw en Nutsspaarbank daterend uit 1890-1892 in Eclectische stijl. Het pand staat op een belangrijk zichtpunt aan de gracht, binnen het beschermde stadsgezicht en heeft een sterke beeldbepalende kwaliteit.

beschrijving:
Het pand is opgetrokken op hardstenen plint, op een min of meer rechthoekige plattegrond in machinale baksteen, onder een samengesteld pannendak in twee en drie bouwlagen. De gevels zijn rijk gedecoreerd met gepleisterde banden en gestucte decoraties. De bouwmassa is in drie gedeeltes verdeeld, waarbij de twee buitenste geveldelen naar voren springen: het rechterdeel staat onder een topgevel met getrapt pleisterwerk langs de randen. Het linkerdeel is extra benadrukt door een toren met geknikt dak met leien, op een goot met klossen. In het dakschild van het middendeel staan twee bewerkte dakkapelletjes onder fronton en zadeldak.
In het torengedeelte bevindt zich de entreepartij: een dubbele deur onder rondboogvormig bovenlicht en omlijst door gestucte pilasters en dito rustica bovenbouw. Daarboven twee verdiepingen met grote samengestelde vensters, die samen gevat zijn in een gestucte omlijsting. Dit geheel wordt bekroond door een kleiner venster in een zeer brede profiellijst. De samengestelde vensters met boven- en zijlichten in het midden- en het rechterdeel van de voorgevel hebben dezelfde indeling, zij het dat rechts het formaat groter is. Al deze vensters staan onder een getoogde strek met forse gestucte aanzet- en sluitstenen. In het middendeel worden strekken en bovenlichten omgeven door een korfboog van stucwerk en baksteen op dubbele pilasters, die staan op bakstenen lisenen. In het rechter geveldeel aan weerszijden van het venster een gestucte pilaster met kapitelen en onder het venster een gestuct fries; het uitstekende deel wordt aan de onderkant gedragen door consoles.
De zijgevel bestaat uit 1 travee, namelijk die van het torengedeelte. Deze heeft een gevelopbouw die vrijwel identiek is als die aan de voorzijde van de toren; op de begane grond bevindt zich geen deur maar een groot venster onder rondboogvormig bovenlicht, dat op vergelijkbare wijze is afgewerkt als de deur in de voorzijde.

waardering:
Voormalig kantongerechtsgebouw en Nutsspaarbank van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de rijke Eclectische bouwstijl en detaillering
- vanwege de oorspronkelijke functie
- vanwege de beeldbepalende functie binnen het beschermde stadsgezicht


Aanvullende afbeeldingen