Christinastraat 2 - 48 (even)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 12024
Monumenten nummer: GM0067
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De "Oldenhof", is een complex van woningen dat gebouwd is in 1938, in opdracht van het college van regenten der Algemeene Armengoederen. Het is ontworpen door de Kamper architect G.B. Broekema en is een karakteristiek voorbeeld van vooroorlogse sociale woningbouw, met de typologie van het 'hofje'. Op de noordelijke hoeken tussen de blokken zijn grote glazen schermen geplaatst; op de zuidelijke hoeken meerzijdige aanbouwen onder plat dak: deze onderdelen vallen buiten de bescherming.

beschrijving:
Het complex bestaat uit vier, rondom een binnentuin gegroepeerde woonblokken, opgetrokken in donkerrode steen, die op de verdieping vanaf de onderkant van de vensters lichtgepleisterd is. De blokken staan onder schilddaken, gedekt met rode tuiles du nord pannen; op de nok schoorstenen op regelmatige afstand.
Aan de straatzijden bevinden zich lage gemetselde muurtjes met ezelsrug als erfscheidingen; aan de zuid- en de oostkant staan deze als het ware verzonken, omdat daar het straatniveau hoger is dan dat van het erf.
In de hoofdgevel (N) aan de Christinastraat bevindt zich centraal een hoog opgetrokken geveldeel onder steekkap. Dit deel bevat een rondboogvormige doorgang naar het binnenterrein. Boven de poort twee vensters met meerruits bovenlicht; daarboven een gepleisterd fries met in reliŽf het opschrift "OLDENHOF". In de geveltop een klein rond venster met stalen kozijn. Aan de tuinzijde dezelfde indeling (zonder opschrift).
De gevelindeling aan de straat- en de tuinzijde is vrijwel identiek: afwisselend rondboogvormige deuren en eenvoudige dubbele vensters. Op de verdieping op regelmatige afstand van elkaar steeds twee dubbele vensters.

waardering:
Woningbouwcomplex van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- als historische uiting van de armenzorg in Kampen
- als voorbeeld van een 20ste eeuws complex sociale woningbouw met de traditionele typologie van een 'hofje'
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het complex en de erfscheidingen


Aanvullende afbeeldingen