De la Sablonièrekade (plantsoen)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 16370
Monumenten nummer: GM0070
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Het plantsoen aan de la Sablonièrekade is aangelegd als wandelplantsoen langs de IJssel, na de slechting van de wallen en stadsmuren van Kampen halverwege de 19de eeuw. Het was oorspronkelijk groter: toen aan het eind van de 19de eeuw aan de IJsselkade woonhuisbebouwing werd toegestaan zijn steeds delen van het plantsoen verdwenen; in de jaren 1950 werd vervolgens door de aanleg van een asfaltweg weer een stuk opgeofferd. In het plantsoentje bevindt zich tevens een monument vervaardigd door Hildo Krop, ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. In 1995 is naast de Oorgatsluis een monument geplaatst ter herinnering aan de bevrijding van Kampen in 1945. Het plantsoen ligt binnen het beschermd stadsgezicht.

beschrijving:
Het plantsoen vormt een strook direct langs de IJssel, parallel aan de La Sablonièrekade. Het bestaat uit een talud met gazon dat afloopt naar de waterkant, en waarop verschillende soorten monumentale bomen staan. Licht slingerende paden voeren door het plantsoen. Ongeveer halverwege het plantsoen ligt de Oorgatsluis; hier vormt het IJsselwater (oorspronkelijk de uitmonding van de Burgel in de IJssel) een onderbreking van het talud.
Het oorlogsmonument ligt in het oostelijk deel van het plantsoen. Het staat op een cirkelvormige verhoging met een rand van gele straatsteen en een invulling met grind. Aan de noordzijde van deze cirkel staat een lage gepleisterde gebogen muur, links en rechts iets verhoogd. In het middendeel twee ijzeren stangen boven elkaar met daarop bevestigd koperen letters met tekst "ter herinnering aan hen die vielen".
Daarvoor, op een verhoging met hardstenen tegels twee gebeeldhouwde figuren: een sokkel waarop een zuil met daarop een feniks. Daarvoor is een liggende vrouwfiguur geplaatst op een rechthoekige sokkel.

waardering:
Plantsoen van algemeen cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de nog zichtbare samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied aan het eind van de 19de eeuw
- vanwege de aanwezigheid van verschillende soorten bomen uit de aanlegperiode
- vanwege de aanwezigheid van het oorlogsmonument, ontworpen door Hildo Krop
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de IJssel en de La Sablonièrekade


Aanvullende afbeeldingen

De Sablonièrekade omstreeks 1900. Te zien is hoe de weg, links in de foto, nog smal is en het park breed. Tegenwoordig is dit andersom.Het oorlogsmonument ontworpen door Hildo Krop