Emmastraat 18 & Wilhelminalan 8-14  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: zie tabel
Monumenten nummer: GM0074
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Bouwblok in karakteristieke Interbellum stijl uit ongeveer 1927, en deel uitmakend van een stadsuitbreidinggebied ten noorden van de binnenstad van Kampen. De Oranjewijk is overwegend gebouwd in deze aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. Dit blok staat op de hoek met de Emmastraat, waar de architectonische kwaliteit zeer hoog is.

beschrijving:
Bouwblok met vijf woningen, gebouwd in bruine baksteen onder een schilddak belegd met rode hollandse pannen. Op de nok vier schoorstenen; uitkragend dak met gootlijst; in het dakschild meerdere lage dakkapellen met reeksen meerruitsvensters. Het trasraam is in donkerder baksteen opgetrokken. Op enkele plaatsen loopt het dakschild laag door, op andere plaatsen is de gevel hoog opgetrokken tot boven de gootlijn. Hierdoor wordt de voorgevel ruwweg in drie delen geleed; het middendeel bevat op de eerste bouwlaag twee driezijdige erkers. De grote samengestelde vensters op de eerste bouwlaag hebben meerruits bovenlichten; de verdiepingsvensters zijn smaller en eenvoudiger. Op de eerste bouwlaag enkele balkons met gesloten gemetselde borstwering, onder de uitkragende dakrand. De houten geverniste rondboogvormige voordeuren worden omlijst door een meerruits boven/zijlicht. Ook in de gevel aan de Emmastraat een deel waar het dakschild laag doorloopt en een deel met opgetrokken gevel; vensters van verschillende vorm en grootte.

waardering:
Blok met woningen van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege het gedifferentieerde en uitgewogen ontwerp
- vanwege de redelijke mate van gaafheid
- als goed voorbeeld van een woningblok in een Interbellum stijl
- vanwege de beeldbepalende functie voor de Wilhelminalaan


Aanvullende afbeeldingen


Huisnummers Kadastraal nummer
Emmastraat 18
Wilhelminalaan 8
Wilhelminalaan 10
Wilhelminalaan 12
Wilhelminalaan 14
F 11439
F 11440
F 11442
F 11443
F 11444