Frieseweg (bij 3 + 5)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: S 284
Monumenten nummer: GM0076
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De Ganzensluis met sluiswachterwoning dateert van eind van de jaren 1930, en is aangelegd als onderdeel van het project dat de waterhuishouding van het buitengebied van Kampen zou reguleren. De sluis bevindt zich op de plaats waar het Ganzendiep uitmondt in de IJssel. De sluis is sinds de bouw vernieuwd en wordt vooral gebruikt door de recreatiescheepvaart.

beschrijving:
Het complex bestaat uit twee hoge stalen hefdeurinstallaties over het zes meter brede water, op betonnen landhoofden. Stalen sluisdeuren. Kademuren met damwand. Tussen de twee installaties staat aan de wal een kleine eenvoudige sluiswachterwoning, opgetrokken uit baksteen onder een zadeldak met pannen. In de kopgevel naar het water toe bevindt zich een breed samengesteld venster met daarboven een vlaggestokhouder; in de linker-zijgevel vooraan een H-venster, in de andere zijgevel de deur. In de kopgevel die van het water af staat een dubbel venster met bovenlichten op de eerste en een smaller kruisvenster

waardering:
De Ganzensluis is van algemeen cultuurhistorisch en landschappelijk belang:
- als belangrijk onderdeel van de waterstaatkundige werken aan het eind van de jaren 1930 in het buitenge­bied van Kampen
- vanwege de redelijke gaafheid van het complex
- vanwege de ligging


Aanvullende afbeeldingen