Frieseweg (bij 6)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: R 261
Monumenten nummer: GM0149
Datum aanwijzing : 23-11-2010


Afbeelding


KAZEMAT, gebouwd enkele jaren voor de tweede wereldoorlog. De kazemat ligt op een landtong in de IJssel bij de monding van het Ganzediep en diende om de IJsselbrug te verdedigen. 

beschrijving:
Deze betonnen rivierkazemat van het type B heeft twee verdiepingen met een platte afdekking met afgeronde hoeken. De rivierkazematten werden gebouwd volgens eenzelfde concept. Het ontwerp werd wel aangepast aan de plaatselijke omstandigheden waardoor vrijwel elke kazemat een andere vorm kreeg. Bij deze kazemat hield men rekening  met de extreem hoge waterstanden en met de hiervoor gelegen dijken. De kazemat werd van een waterdichte deur en luik voorzien. Deze onderdelen zijn nu niet meer aanwezig. 
In de noordgevel is op ongeveer 1,5 m boven maaiveld een stalen kozijn met stalen deur geplaatst die via een stalen trap toegankelijk is. Boven de deur is de tekst KN in reliëf aangebracht. Rechts naast deze deur is een opening met dubbele tralies voor het verplaatsen van een kanon aangebracht.
De zuidgevel heeft twee, onderling verspringende schietgaten. Rond het linker schietgat, waarachter zich de opstelling van het kanon bevond, is de gevel licht afgeschuind.

waardering:
De kazemat heeft architectuurhistorische betekenis als standaard kazemattype B.
De kazemat heeft cultuurhistorische waarde als restant van de in het interbellum aangebrachte vestingwerken ter verdediging van de stadsbrug van Kampen waarbij de bijzondere plaatsing aan  vijandszijde uniek is.
Tevens heeft de kazemat cultuurhistorische betekenis vanwege de functie als drager van verschillende schilderingen die elkaar in de loop van de tijd afgewisseld hebben. 
Het exterieur en interieur van de kazemat is in hoge mate gaaf.


Aanvullende afbeeldingen

De Bunker te Seveningen aan de mond van het Ganzendiep. De reden dat de stalen toegangsdeur op ca 1,5 meter hoogte is geplaatst blijkt uit deze foto.