Heultjesweg 31  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: S223
Monumenten nummer: GM0092
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Dit boerderijcomplex, ook aangeduid als erf 29, vormt met de erfindeling een karakteristiek voorbeeld van een traditioneel type boerderij, gelegen op een terp in het buitengebied van Kampen. Tot in de twintigste eeuw werden boerderijen in dit gebied gebouwd op terpen, omdat de lager gelegen delen regelmatig overstroomden, door de Zuiderzee of door de IJssel. Op dit erf staat een halleboerderij uit omstreeks 1900 en daarnaast, iets naar achteren gelegen, een ouder boerderijtje. Ook de traditionele erfindeling is gaaf, met bijgebouwen zoals hooibergen en een schuur dicht bij elkaar, en verschillende bomen daaromheen, aan de rand van de terp. De bijgebouwen hebben geen zelfstandige monumentale waarde, maar versterken wel de gaafheid van het geheel.

beschrijving:
De boerderij, gebouwd op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen onder een asymmetrisch, aan een kant laag doorlopend zadeldak, belegd met riet; nokvorsten en bewerkte windveren. De halleboerderij staat op een gepleisterde plint en heeft een asymmetrische voorgevel met van links naar rechts: een meerruits schuifvenster, de voordeur onder bovenlicht, twee grotere schuifvensters en nog een klein schuifvenster.
Al deze muuropeningen onder een segmentboog met gepleisterde sluitsteen en witgeschilderde boogtrommel. In de geveltop twee eenvoudige zoldervensters. In de linkerzijgevel meerdere samengestelde, vernieuwde vensters.
Het naastliggende boerderijtje is lager, ook gebouwd uit baksteen en het heeft een zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet; in het metselwerk vlechtingen; muurankers. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld met een lage houten deur uiterst rechts en twee meerruits schuifvensters links. In de lage zijgevel een dubbele houten deur en enkele kleine stalvensters.

waardering:
Boerderij met schuur van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en landschappelijk belang:
- als karakteristiek voorbeeld van een oudere type boerderij in het buitengebied van Kampen
- vanwege de gaafheid van het complex
- vanwege de gave erfindeling en -beplanting
- vanwege de historische en ruimtelijke samenhang met de ontwikkeling van het landschap


Aanvullende afbeeldingen