Hofstraat 63 + 65  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 15203, F 15202
Monumenten nummer: GM0093
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Twee aan elkaar grenzende laat 19e eeuwse pakhuizen, als een geheel gebouwd, met een doorlopende kroonlijst. De bijna identieke voorgevels grenzen direct aan de Hofstraat.

beschrijving:
Twee panden van vier bouwlagen met een platte dakafsluiting. De gevels in bruine baksteen worden afgesloten door een kroonlijst met twee hijsbalken. Hieronder op iedere bouwlaag een centraal in de gevel geplaatste dubbele houten laaddeur met ter weerszijden zesruits-, en op de begane grond vierruitsvensters. Alle gevelopeningen zijn getoogd en zijn voorzien van een segmentboog met gele baksteen. Intern zijn beide panden grotendeels gewijzigd en doorgebroken naar de achterliggende panden aan de Oudestraat

waardering:
De pakhuizen zijn van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- als twee van de weinige overgebleven negentiende eeuwse pakhuizen in de binnenstad van Kampen
- vanwege de karakteristieke typologie van de pakhuizen
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van de voorgevels
- vanwege de beeldbepalende situering aan de Hofstraat.


Aanvullende afbeeldingen