Kardoezenweg 1  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: Q 77
Monumenten nummer: GM0096
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De boerderij uit 1958 wordt ook aangeduid als erf 152 en is een van de voorkomende types ten tijde van de ruilverkaveling en daarna, in de jaren 1950 en later. In dit geval is het woonhuis apart gebouwd van het bedrijfsgedeelte, waarbij het woonhuis niet meer de typologie van een boerderij bezit, maar van een burgerwoonhuis. Het woonhuis is met een tussenlid verbonden met het bedrijfsgedeelte. Het erf als geheel dateert ook van 1958 en bevat de karakteristieken van die tijd: niet op een terp gebouwd, en met een U-vormige bomenrij rondom de randen van het erf. Een losstaande schuur op het erf is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

beschrijving:
Het woonhuis is opgetrokken uit baksteen, op een rechthoekige plattegrond, in twee bouwlagen. Het staat onder een zadeldak met pannen; op de beide nokhoeken staat een gemetselde schoorsteen. De gevels bevatten eenvoudige enkele en dubbel vensters. Het bedrijfsgedeelte is hoger dan het woonhuis, is gebouwd in baksteen en staat onder een zadeldak met forse wolfeinden en belegd met pannen. In het voorste deel van de rechter zijgevel een krimp met in de iets opgetrokken gevel hoge dubbele staldeuren. Verder in de zijgevels dubbele stalramen met stalen kozijnen en enkele houten deuren. De achtergevel bevat direct onder het wolfeind een groot hooiluik met aan weerszijden een klein meerruits venster. Op de begane grond enkele deuren en stalvensters.

waardering:
Boerderij van algemeen cultuurhistorisch en landschappelijk belang:
- als karakteristiek type boerderij in het Kamper buitengebied uit de jaren 1950
- vanwege de uitwendige gaafheid
- vanwege de erfindeling
- vanwege de ruimtelijke en historische samenhang met het landschap


Aanvullende afbeeldingen