Lyceumstraat 3  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 8924
Monumenten nummer: GM0098
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1895. Volgens de gevelsteen in opdracht van J.Th. Dragt.
Het pand is opvallend gelegen aan de Lyceumstraat in de binnenstad van Kampen. De luiken in de voorgevel zijn recentelijk aangebracht.

beschrijving:
Het pand bestaat uit een hoog (rechts) en een laag (links) bouwdeel en is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een met bouletpannen gedekt zadel- en schilddak. Langs de dakranden van het rechter bouwdeel bevinden zich bewerkte dakranden en een houten geveltop met makelaar.
De voorgevel bevat een verdiepte entree met originele voordeur en T-vensters met houten kozijnen, onder strek met aanzet- en sluitsteen. Over de gevel lopen horizontale stucbanden. Het linkergedeelte van de gevel bevat een dakkapel en een goot op houten gootklossen, waartussen baksteendecoraties.

waardering:
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de gaafheid van de hoofdvorm en detaillering,
- de beeldbepalende ligging aan de Lyceumstraat.


Aanvullende afbeeldingen