Meeuwenplein 4  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 14066
Monumenten nummer: GM0099
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De enige nog overgebleven stadsboerderij in het centrum van de stad. Kampen had oorspronkelijk buitenboeren en stadsboeren; de laatsten hadden hun land buiten de stad en genoten andere rechten. Met de ontwikkelingen in de landbouw verdwenen deze boerderijen steeds meer uit het stadsbeeld, en vrijwel helemaal na de ruilverkaveling in de eerste helft van de 20ste eeuw.

beschrijving:
Eenvoudig pand op rechthoekige grondslag opgetrokken in baksteen onder een schilddak met rode hollandse pannen en met een goot op klossen; in het dakschild een hoge gemetselde schoorsteen. De straatgevel bevat een houten deur onder dubbel bovenlicht met links daarvan één en rechts twee kruisvensters onder bovenlicht. Onder het linkervenster een kelderluikje onder rollaag. Muurankers boven de vensters; een hooiluik centraal op de zolderverdieping. In de rechter zijgevel een kruisvenster onder bovenlicht; daarachter is de gevel bedekt door een houten aanbouw. Ook tegen de linker zijgevel een aanbouw, onder lessenaarsddak, belegd met rode pannen.

waardering:
Stadsboerderij van algemeen cultuurhistorisch belang:
- als enig overgebleven stadsboerderij in de stad
- vanwege de redelijke gaafheid van de gevelindeling


Aanvullende afbeeldingen