Melmerweg 20  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: Q 115
Monumenten nummer: GM0100
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De boerderij wordt ook aangeduid als erf 133 en is een van de voorkomende types ten tijde van de ruilverkaveling en daarna, in de jaren 1950 en later. In dit geval is het woonhuis apart gebouwd van het bedrijfsgedeelte, waarbij het woonhuis niet meer de typologie van een boerderij bezit, maar van een burgerwoning. Het bedrijfsgedeelte staat haaks op het woonhuis en is met een tussenlid ermee verbonden. Het erf als geheel dateert van 1958 en bevat de karakteristieken van die tijd: niet op een terp gebouwd, en met een U-vormige bomenrij rondom de randen van het erf. Op het erf staan verder nog een hooiberg en een schuur uit de ontstaansperiode; deze zijn op zichzelf niet van monumentale waarde, maar versterken wel de gaafheid van de erfinrichting als geheel.

beschrijving:
Het woonhuis staat met de nokrichting evenwijdig aan de weg en is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in baksteen onder een zadeldak gedekt met pannen; op de nokhoeken een gemetselde schoorsteen; goot op klossen. De voorgevel bevat links de iets terugliggende entree, een getoogde deur; het ondiepe portiek is eveneens licht getoogd. Boven de entree op de verdieping drie naast elkaar geplaatste kleine vensters. Rechts van de voordeur een groot samengesteld venster; daarboven een dubbel tweeruits venster. Ook in de overige gevels dergelijke vensters van verschillende grootte. Het tussenlid is lager en staat onder een zadeldak. Het bedrijfsgedeelte staat dwars hierop en is in baksteen opgetrokken onder een zadeldak. In de voorgevel centraal een dubbele schuurdeur met aan weerszijden kruisvensters met stalen kozijnen. In de zijgevel dubbele stalvensters en enkele deuren.

waardering:
Boerderij van algemeen cultuurhistorisch en landschappelijk belang:
- als karakteristiek type boerderij in het Kamper buitengebied uit de jaren 1950
- vanwege de uitwendige gaafheid
- vanwege de gave erfindeling
- vanwege de ruimtelijke en historische samenhang met het landschap


Aanvullende afbeeldingen