Nesweg 13 + 15  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: T 200
Monumenten nummer: GM0104
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Voormalige openbare lagere school en bovenmeesterswoning op het Kampereiland. Dit pand heeft lange tijd een centrale functie vervuld voor de bevolking van het buitengebied van Kampen. Het uit ongeveer 1890 stammende pand heeft de oorspronkelijke functie verloren; het woongedeelte heeft gewijzigde vensterpartijen. Het geheel ligt op een terp en is omgeven door bomen. Een recente serre die is aangebouwd en zeer recent (+ mei 2004) geplaatste panplaten op het dak, vallen buiten de bescherming.

beschrijving:
Gebouw op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen, met een gepleisterde kopgevel in het woongedeelte. Het staat onder een zadeldak, belegd met panplaten; geprofileerde gootlijst; in het woongedeelte direct boven de goot een smalle dakkapel onder plat dakje met kroonlijst en met smalle houten wangen. Onder de dakrand een fries van gele baksteen met gietijzeren muurankers. De -deels vernieuwde- vensters van het woongedeelte zijn rechtgesloten en staan deels onder bovenlicht.
Het voormalige schoolgedeelte heeft grote lichtgetoogde kruisvensters met daarbinnen een meerruits roedenverdeling; hardstenen lekdorpels

waardering:
Voormalige lagere school met bovenmeesterswoning, van algemeen cultuurhistorisch belang:
- vanwege de historische belangrijke functie voor het sociale leven van het Kampereiland
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van met name het schoolgedeelte
- vanwege de beeldbepalende ligging op een terp


Aanvullende afbeeldingen