Nesweg (bij 21)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: U 150
Monumenten nummer: GM0106
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


beschrijving:
De veerbel bij het Ganzendiep stamt uit een tijd dat de verschillende delen van het buitengebied van Kampen nog niet of nauwelijks over land met elkaar verbonden waren. Mensen werden met een veerpontje overgezet. Het veer dat hoorde bij de hier beschreven veerbel diende vooral om kinderen over te zetten die naar de school op het Kampereiland gingen. Na de ruilverkaveling en de verbetering van het wegennet en de waterhuishouding raakte het veer in onbruik. De veerbel is sterk in verval geraakt en is daarom in de jaren 1990 geheel vernieuwd.

beschrijving:
De veerbel bestaat uit een houten staander met gaffel, waartussen een bel onder een houten, met pannen gedekt zadeldakje. De klepel is te bedienen met een ketting.

waardering
Veerbel van algemeen cultuurhistorisch belang:
- als herinnering aan het veer over het Ganzendiep
- als zichtbaar onderdeel van de ontwikkeling van het landschap


Aanvullende afbeeldingen