Noorderrandweg 4  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: S 250
Monumenten nummer: GM0107
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Karakteristieke Interbellum boerderij in het buitengebied van Kampen, ook aangeduid als erf 109. De boerderij is gebouwd in de jaren dertig, toen de meeste stadsboerderijen verplaatst werden naar het buitengebied van Kampen. Daartoe werden nieuwe inpolderingen gebruikt, maar ook werden wel nieuwe boerderijen in het bestaande gebied opgericht. Daarbij werden verschillende typen boerderijen gebouwd, die moesten voldoen aan de eisen van het zich moderniserende agrarisch bedrijf in die tijd. De boerderij ligt wel op een ouder erf, op een terp. Deze boerderij is van een type dat gelijkenis vertoont met de friese stelpboerderij. Dwars op het hoofdvolume is een bedrijfsgedeelte geplaatst, waardoor het woonhuis en bedrijf gescheiden bleven.
De erfbeplanting is nog vrij gaaf, met bomen rond het erf. De nieuwere bijgebouwen vallen buiten de bescherming.

beschrijving:
De boerderij is opgetrokken in baksteen op L-vormige plattegrond, en staat onder een schilddak belegd met pannen; op de voorste nokhoek een schoorsteen en in het voorste dakschild een lage brede dakkapel. De voorgevel wordt ingedeeld door drie groepen van twee H-vensters; de voordeur staat tussen de tweede en derde groep van links, en is rondboogvormig, met een doorlopend meerruits zij/bovenlicht. In de zijgevels van het woongedeelte meerdere samengestelde vensters. In de oksel tussen woon- en bedrijfsgedeelte is een nieuwe aanbouw onder plat dak.
Het bedrijfsgedeelte dat dwars op het hoofdgebouw staat is lager en bevat meerdere deuren en stalvensters.

waardering:
Boerderij van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en landschappelijk belang:
- als voorbeeld van een boerderij uit de inpolderingen in de jaren 1930
- vanwege de uitwendige gaafheid
- vanwege de erfindeling
- vanwege de ruimtelijke en historische samenhang met het landschap


Aanvullende afbeeldingen