Oudestraat 6  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 13352
Monumenten nummer: GM0111
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De Theologische Hogeschool van Kampen vestigde zich in 1870 in een huis met een tuin in de Oudestraat; in 1895 werd dit pand ingrijpend verbouwd en vergroot. In het in Eclectische trant gebouwde pand zijn tegenwoordig de bibliotheek en de aula gevestigd. Het interieur is grotendeels vernieuwd; daarbij is tevens een doorbraak gemaakt naar het gebouw aan het Muntplein 6 (GM0103), ook een gemeentelijk monument.

beschrijving:
Breed pand van twee bouwlagen onder een met hollandse pannen belegd schilddak. De gemetselde gevel rust op een hardstenen plint en wordt afgesloten door een brede geprofileerde daklijst. De gevel wordt in vier traveeën geleed door gepleisterde lisenen; op de begane grond door bloklisenen, op de verdieping lisenen met spaarvelden, welke eindigen in fraaie consoles onder de gootlijst. Ter hoogte van de verdiepingsvloer een geprofileerde gepleisterde cordonlijst. De hoge verticale vensters met roeden hebben hardstenen lekdorpels, een getoogd bovenlicht en een strek met gepleisterde sluitsteen. De tweede en vierde travee hebben rijkere decoraties op de verdieping: de vensters zijn gevat in een profiellijst met rond fronton, weerspiegeld in de gedecoreerde daklijst, waarboven een dakkapel met fronton en vleugelstukken.
De entreepartij in de tweede travee wordt geaccentueerd door dubbele lisenen en een naar voren springend deel van de geprofileerde cordonlijst. De voordeur staat in een rondboogportiek, omlijst door pleisterwerk en stucdecoraties.

waardering:
De theologische school is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de gaafheid van de in Eclectische bouwtrant gebouwde voorgevel
- vanwege de verbondenheid met de historie van de Theologische Hogeschool
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Oudestraat.


Aanvullende afbeeldingen

Het complex Muntplein 6 en Oudestraat 6, beide behorende tot de Theologische Hogeschool. Het linker deel, grenzend aan Hofstraat en Muntplein behoort tot monumentennummer GM0103 terwijl het rechter deel, aan de Oudestraat behoort tot monumentennummer GM0111.
Intern zijn beide panden met elkaar verbonden.