Oudestraat 20 + 22  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 9500, F 9918
Monumenten nummer: GM0112
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Twee in Art Nouveau trant gebouwde winkel-woonhuizen uit 1906, onderdeel van een gevelwand bestaande uit vijf in bouwstijl en bouwjaar overeenkomstige panden. De opdrachtgevers zijn resp. J. Leeuwenkamp (20) en H. v.d. Ziel (22). De Oudestraat ligt in het centrum van het beschermde stadsgezicht van Kampen en vormt daarbinnen een belangrijk structurerend element. De gevelwand is beeldbepalend door de 19de en 20ste eeuwse gevels, die vaak voor in oorsprong oudere panden staan. De winkelpuien zijn dusdanig gewijzigd dat zij buiten de bescherming vallen.

beschrijving:
Panden van twee bouwlagen onder schild- (nr.20) en zadeldak met Hollandse pannen belegd. De gevels zijn opgetrokken in rode verblendsteen met decoraties in gele verblendsteen. Nr. 20, met lisenen op de gevelhoeken, heeft op de verdieping twee T-vensters met bovenlichten met opvallende roedenverdeling; segmentboog met hardstenen aanzet- en sluitstenen en sierankers ter weerszijden. De gevel wordt afgesloten door een overstekende goot op gesneden klampen. Hierboven een dakkapel met roedenverdeling in de bovenlichten onder overstekend zadeldakje op spant. Nr. 22 heeft op de verdieping twee H-vensters onder hardstenen lateien, waarboven een rand siermetselwerk en opspringende cordonlijst. In de geveltop T-vensters met bovenlichten ook onder natuurstenen lateien.

waardering:
De winkel-woonhuizen zijn van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als onderdelen van een in Art Nouveau stijl gebouwde, beeldbepalende gevelwand
- vanwege de gaafheid en evenwichtige opbouw van de verdiepingsgevels
- vanwege de beeldbepalende functie binnen het beschermde stadsgezicht


In de redengevende omschrijving staat dat de puien dusdanig zijn gewijzigd dat deze buiten de bescherming vallen. De pui van Oudestraat 20 echter is nog geheel origineel. De pui van Oudestraat 22 is inderdaad volledig vervangen.

Aanvullende afbeeldingen