Oudestraat 77  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 10813
Monumenten nummer: GM0118
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Laat 19de eeuws winkelwoonhuis met Eclectische en Neo-Renaissance stijlelementen aan de Oudestraat, een belangrijk structurerend element binnen het beschermde stadsgezicht van Kampen. De gevelwand is beeldbepalend, door de  19de en 20ste eeuwse gevels, die vaak voor in oorsprong oudere panden staan. In 1997-1998 is het pand totaal gerenoveerd en voor bewoning geschikt gemaakt.

beschrijving:
Pand onder zadeldak, belegd met bouletpannen. De symmetrische voorgevel is opgetrokken uit machinale baksteen met gepleisterde en kunststenen decoratieve elementen. Op de verdieping twee H-vensters onder frontonbekroning met pirons. Ter hoogte van de frontons in de gevel aan weerszijden decoratieve muurankers. De gevel wordt afgesloten door een rand van siermetselwerk met daarboven een geprofileerde kroonlijst. Centraal in het voorste dakschild een rijk versierde dakkapel, met twee kleine rondboogvensters en een bekroning met geprofileerde kroonlijst waarop een gebogen fronton met piron.

waardering:
Winkel-woonhuis, van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de Eclectische en Neo-Renaissance elementen in de gevel
- vanwege de gaafheid en evenwichtige opbouw van de verdiepingsgevel
- vanwege de beeldbepalende functie binnen een historische gevelwand


Aanvullende afbeeldingen