Oudestraat 103  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 10792
Monumenten nummer: GM0119
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Winkelwoonhuis uit 1889 met Eclectische en Neo-Renaissance stijlelementen  aan de Oudestraat. Deze straat ligt in het centrum van het beschermde stadsgezicht van Kampen en vormt daarbinnen een belangrijk structurerend element. De gevelwand is beeldbepalend, door de 19de en 20ste eeuwse gevels, die vaak voor in oorsprong oudere panden staan. Veel van de winkelpuien zijn gemoderniseerd. Ook bij het hier beschreven pand is de winkelpui vernieuwd.

beschrijving:
Pand onder zadeldak, belegd met bouletpannen. De rijk versierde symmetrische voorgevel is opgetrokken uit machinale baksteen met gepleisterde en kunststenen decoratieve elementen. Op de verdieping een groot samengesteld venster met bewerkte stijlen. De bovenzijde van het venster wordt bekroond door een rijk geprofileerde lijst met centraal een gebogen fronton met schelpdecoratie en het jaartal 1889. Aan weerszijden van de lijst decoratieve muurankers. Daarboven een dubbel T-venster onder fronton. Geveltop met klauwstukken en pirons. Centraal boven de smalle kroonlijst die de geveltop afsluit een grotere piron.

waardering:
Winkel-woonhuis, van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de Eclectische en Neo-Renaissance elementen in de verdiepingsgevel
- vanwege de gaafheid en evenwichtige opbouw van de verdiepingsgevel
- vanwege de beeldbepalende functie binnen een historische gevelwand


Aanvullende afbeeldingen