Oudestraat 137  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 17286, F 17287
Monumenten nummer: GM0121
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Het postkantoor is in 1903/'04 gebouwd naar ontwerp van C.H. Peters in een voor die periode typerende postkantoren-bouwstijl een mengvorm van Neo-Renaissance en Neo-Gotiek.
Het pand ligt met de voorgevel aan de Oudestraat; de achterkant, met een ommuurde binnenplaats voor het laden en lossen, ligt aan de IJsselkade. Deze binnenplaats is voorzien van een moderne overkapping, die buiten de bescherming valt.

beschrijving:
Pand op L-vormig grondplan, deels in twee bouwlagen (N), deels in één laag opgetrokken, onder met tuile-du-nord belegde zadeldaken met dakkapelletjes onder met zink beklede afgeronde schilddakjes met piron. Op de nok van het lagere bouwdeel staan gietijzeren vorstkammen. De goten rusten op gemetselde klossen.
Het hogere linkerdeel van de langsgevel aan de Oudestraat heeft een licht vooruitspringend middendeel met een tuitgevel onder steekkap. Beide geveldelen worden ingedeeld door hoge verticale vensters met drieruits bovenlichten onder aaneengeschakelde segmentbogen met hardstenen aanzet- en sluitstenen en bakstenen decoraties in de boogtrommels. Hardsteen is eveneens gebruikt voor de speklagen en de doorlopende onderdorpels. Tussen de bouwlagen zijn smeedijzeren muurankers tussen de segmentbogen geplaatst. Op de linkergevelhoek (W) bevinden zich in teruggelegde vlakken twee houten deuren met rondboog bovenlichten onder segmentboog, geflankeerd door getoogde spaarvelden.
De eindgevel van het hoger opgetrokken bouwdeel wordt ingedeeld door blinde vensters en pilasters.
De achtergevel aan de IJsselkade bevat vensters als in de voorgevel op beide bouwlagen en een terugliggende ingang, met hardstenen stoep. In de oksel van het gebouw bevindt zich hier een ommuurde binnenplaats met brede toegang. De muur is opgetrokken in een iets rodere steen, met hardstenen speklagen en een fries met siermetselwerk onder de bovenrand. In de noordoosthoek van de binnenplaats is een kleine bunker aanwezig uit 1938, die aan de buitenzijde herkenbaar is door de aanwezigheid van twee schietgaten.

waardering:
Het postkantoor van C.H. Peters is van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de typerende bouwstijl
- vanwege de gaafheid van het exterieur
- vanwege het beeldbepalende karakter
- als typerend ontwerp van de architect C.H. Peters


Aanvullende afbeeldingen

Het postkantoor zoals het werd gefotografeerd in 1937. Vrijwel alle ornamentiek is tegenwoordig verdwenen en delen van de gevel zijn fors gewijzigd.De achterzijde van het postkantoor anno 2009, gezien vanaf de IJsselkade. De zijgevel van dit achterste deel van het postkantoor is ingrijpend gewijzigd. Ornamentiek was hier op gelijke wijze aanwezig als op de voorgevel. Het enkele raam in de zijgevel (eerste verdieping) is verplaatst en de driedubbele vensters onder het dak was oorspronkelijk een dubbel raam onder ontlastingsbogen.De schietgaten van de bunker uit 1938 op het binnenterrein.