Oudestraat 195  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 12321
Monumenten nummer: GM0126
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Pand gebouwd als winkel-woonhuis uit 1897, met opvallende Neo-Renaissance geveltoppen. Het pand staat op de kop van een bouwblok tussen IJsselkade en Oudestraat en vervult daar een beeldbepalende functie.

beschrijving:
Het pand is gebouwd in twee bouwlagen, op rechthoekige grondslag, in baksteen op een gepleisterde plint. Het staat onder een dubbel zadeldak, gedekt met pannen. De gevels zijn gedecoreerd met speklagen, de geveltoppen hebben gepleisterde decoraties en pirons.
De voorgevel is in twee verschillende delen opgezet: het linker deel bevat op elke bouwlaag een rechtgesloten H-venster onder een getoogde strek met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. In de speklagen gepleisterde diamantkoppen als decoratie. De geveltop bevat gepleisterde hoeklisenen met pirons en een gepleisterde afdekking, centraal bekroond met medaillonreliŰf en een piron. In de geveltop nog een dubbel venster onder getoogde strek.
Het rechterdeel van de voorgevel heeft een gepleisterde hoekpilaster, en bevat een brede dubbele deur onder dubbel getoogd bovenlicht. Daarboven een H-venster met getoogd bovenlicht en dito strek. De verdieping wordt afgesloten met een gepleisterde geprofileerde lijst; in de geveltop een rechtgesloten dubbel venster. Ook de rechter geveltop is gedecoreerd met gepleisterde hoekpironnen, afdeklijst en centrale piron; de detaillering ervan verschilt van het linkerdeel.
In de linkerzijgevel een tweede ingang in een ondiep portiek en op de beide bouwlagen rechtgesloten vensters onder getoogde strek, met moza´ek in het trommelveld. Onder de dakrand getand siermetselwerk.
In de rechterzijgevel op de eerste bouwlaag drie H-vensters en op de tweede bouwlaag twee H-vensters.

waardering:
Winkel-woonhuis van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als voorbeeld van een laat 19de eeuws winkelwoonhuis
- vanwege de opvallende vormgeving in Neo-Renaissance stijl
- vanwege de gaafheid van het exterieur
- vanwege de beeldbepalende ligging


Aanvullende afbeeldingen

Foto uit 1937. Opvallend is dat de rechter gevel op de begane grond geen dubbele deur heeft maar een groot raam. Het deel met de dubbele deur staat nu bekend als "Van Heutszplein 1"