Voorstraat 126  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 13102
Monumenten nummer: GM0136
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Pakhuis uit 1884, met gave gevelindeling en Neo-Romaanse stijlelementen. Er zijn veel van deze pakhuizen geweest in het centrum van Kampen, in de bloeitijd van onder andere de sigarenindustrie. Dit is een van de weinige redelijk gaaf bewaarde pakhuizen. Intern is het gebouw gemoderniseerd en deels doorgebroken naar het achterliggende winkelpand, waardoor de nadruk voor de bescherming ligt op de straatgevel van het pakhuis.

beschrijving:
Pakhuis opgetrokken in bruine baksteen met gele bakstenen speklagen, over vier bouwlagen en een zolderverdieping onder zadeldak met pannen. De gevelindeling is in drie traveeën, met centraal steeds een getoogde dubbele (laad)deur, omlijst door afwisselend bruine en gele bakstenen lijst. De houten deuren hebben kruisvormig gedecoreerde panelen; op de eerste twee bouwlagen bevat het bovendeel van de deur kruisvensters. Aan weerszijden van deze deuren een rondboogvormig gesloten kruisvenster met gele rondbooglijst, overgaand in een speklaag. Het rechtervenster op de vierde bouwlaag is gewijzigd, op de begane grond is links een nieuwe deur. Tussen de verdiepingen cordonlijsten. In de geveltop twee rondboogvensters samen omlijst door een gepleisterde rondboog. Op deze hoogte een hijsbalk. De tuitgevel is afgewerkt met een boogfries en bakstenen afdeklaag. Boven het zoldervenster nog een hijsbalk en op de geveltop een blokvormige afsluiting

waardering:
Pakhuis van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als herinnering aan de 19de eeuwse bloeitijd van nijverheid en handel
- als voorbeeld van een 19de eeuws pakhuis met Neo-Romaanse stijlelementen
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van de gevelindeling en detaillering
- vanwege de beeldbepalende functie binnen het beschermde stadsgezicht


Aanvullende afbeeldingen