Wilhelminalaan 97  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 16270
Monumenten nummer: GM0138
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


De Westerkerk dateert van 1929 en is ontworpen door de architect B.V. Plooy, een architect die vele gereformeerde kerken op zijn naam heeft staan, in een bouwstijl die karakteristiek is voor het Interbellum en die elementen van de Amsterdamse School bevat. De kerk staat in de hoofdas van de Oranjewijk en neemt zo een centrale plaats in in de wijkopzet. De kosterswoning aan de noordwestzijde van de kerk vormt een geheel met het totaal ontwerp; de vensterindeling is deels gewijzigd. De ingangsdeuren van de kerk zijn vernieuwd. Aan de achterzijde van de kerk staat een aanbouw uit de jaren 1950 en een recente uitbreiding; deze hebben de oorspronkelijke buitenwanden vrijwel intact gelaten. De uitbreidingen vallen buiten de bescherming.

beschrijving:
De Westerkerk is gebouwd op een kruisvormige plattegrond, met in de oksels van het kruis de entreepartijen, de entree van de kosterswoning en de vierkante toren. Het gebouw is opgetrokken uit bruine baksteen en staat onder haaks op elkaar staande zadeldaken, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De uitbouwsels in de oksels staan onder plat dak, de kosterswoning onder een schilddak. De kopgevels van het hoofdvolume fungeren als hoofdgevels, en bevatten op de begane grond een reeks smalle verticale vensters van gelijke hoogte; de vensters in de geveltop lopen getrapt op in hoogte naar het midden toe. Alle vensters hebben glas-in-lood decoraties.
De ingangspartijen bevatten de originele dubbele rondboogvormige deuren met ijzerbeslag en boven elkaar geplaatste kleine vensters. De deuren staan onder een gemetselde ellipsboog, afgewerkt met een dubbele rollaag.
De toren verjongt enigszins aan de bovenzijde en bevat in de top een uurwerk en een weerhaan op de spits. In de opbouw smalle hoge, boven elkaar geplaatste vensters.
De kosterswoning bevat aan de voorzijde een vijfzijdige uitbouw met gesloten gemetselde borstwering; aan de achterzijde een driezijdige erker op de eerste en tweede bouwlaag.

waardering:
Gereformeerde Westerkerk van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als karakteristiek voorbeeld van een gereformeerde kerk uit de Interbellum periode
- vanwege de gaafheid van het exterieur
- vanwege de plaats in het oeuvre van de architect
- als uitdrukking van het gereformeerde leven in Kampen
- vanwege de centrale plaats in de opzet van de wijk


Aanvullende afbeeldingen