IJsselmuiden - Burg. Van Engelenweg 117  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: B 6328
Monumenten nummer: GM0017
Datum aanwijzing : 04-10-1988


Afbeelding


Beschrijving
Woonhuis met bijbehorend bedrijf, in 1916 gebouwd in strakke Jugendstil.
Het woonhuis is opgetrokken vanuit een rechthoekige platte-grond. Het bestaat uit twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. De verdieping en de twee erkers op de beganegrond zijn wit gepleisterd. Van het contrast tussen de bakstenen muren en het witte pleisterwerk is gebruik gemaakt om decoratieve patronen te maken. Een tegeltableau in de zijgevel meldt "Hooi- en Riethandel H.J. Bruins". Het complex ligt aan het water dat het "Meer" wordt genoemd. Het draagt dan ook de van oudsher bekende naam "Meerbrug".

Bijzonderheden
De bouwvergunning voor het huis werd in 1916 aangevraagd; de naam van de architect blijkt er niet uit. Het schuurtje wilde men in 1917 bouwen, de daarachter liggende hooischuur met kantoortje in 1933. Het ontwerp daarvoor was gemaakt door G.B. Broekema, hetgeen doet vermoeden dat ook het huis zelf van zijn hand is.

Redengevende omschrijving
Het pand is voor IJsselmuiden van belang vanwege de bijzon-dere bouwstijl en de hoge kwaliteit van het ontwerp. Het is gaaf bewaard gebleven. De achterliggende moderne bedrijfsge-bouwen zijn weliswaar qua bouwstijl niet passend, maar zij continueren wel de oorspronkelijke functie van het complex. De hooi- en riethandel is in IJsselmuiden, vanwege het omringende weide- en watergebied, bloeiende bedrijfstak geweest. De situering, aan het water bij de brug in de Burgemeester van Engelenweg, is eveneens waardevol. Het complex is voor de gemeente van architectuur-historisch, historisch en stedebouwkundig belang.

Ter ondersteuning zijn tevens beschermd:
Het op de woning aangebrachte tegelplateau met belettering en de afscheiding tussen trottoir en voortuin.


Aanvullende afbeeldingen