's Heerenbroek - Bisschopswetering 3  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: M 317
Monumenten nummer: GM0040
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


WOONHUIS MET SMEDERIJ, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het woonhuis met de smederij zijn gelegen aan het begin van de Bisschopswetering in 's-Heerenbroek. Aan de achterzijde bevindt zich een later geplaatste aanbouw, die niet beschermenswaardig is. Ook de schuur/garage op het achtererf valt buiten de bescherming.

beschrijving:
Het geheel bestaat uit een woonhuis (links) met een smederij eraan vast (rechts) en is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een met rode Hollandse pannen gedekt schilddak.
De gevels zijn verdeeld in vakken met behulp van lisenen met natuurstenen waterlijsten. Langs de dakranden bevinden zich over alle gevels muizetanden. De voorgevel bevat rondboogvensters met aanzet-en sluitstenen en houten kozijnen. De smederij bevat aan de voor- en achterzijde een grote rechtgesloten deur onder strek met sluitsteen.

waardering:
Het woonhuis met smederij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de gaafheid van de hoofdvorm
- de markante ligging aan de Bisschopswetering,
- de voormalige functie van woonhuis met smederij.


Aanvullende afbeeldingen