's Heerenbroek - Bisschopswetering 55  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: M 313
Monumenten nummer: GM0042
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


ZUIVELFABRIEK en DIRECTEURSWONING, gebouwd in 1914, naar ontwerp van G.B. Broekema, in opdracht van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek uit 's-Heerenbroek.
Het fabriekscomplex bestaat uit een langgerekt hoofdgebouw, dat met de nok evenwijdig aan de straat staat. Rechts voor de voorgevel, op de plaats van het ketelhuis, staat een schoorsteen. De directeurswoning bevindt zich rechts naast de fabriek.
De fabriek is in de loop der tijd steeds aangepast en vergroot. De meeste van deze wijzigingen zijn door Broekema uitgevoerd. De zuivelfabriek heeft inmiddels zijn functie verloren.

beschrijving:
Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in machinale baksteen, over één bouwlaag, onder een met geglazuurde pannen gedekt zadeldak met pironnen. Het hoofdgebouw bevat een fors middenrisaliet met een dwars op het hoofdvolume staand zadeldak. Dit gedeelte bevat een bordes onder een luifel, die over de gehele breedte van het middenrisaliet loopt. Boven de luifel bevinden zich vensters met stalen kozijnen en de naam "Coop. Zuivelfabriek 's-Heerenbroek" in koperkleurige letters. Daarboven, in de nok, bevindt zich een rond venster met kruisroedeverdeling.
Het middenrisaliet wordt aan beide zijden geflankeerd door paviljoenachtige aanbouwen onder een tentdakje. Deze aanbouwen bevatten gemetselde trappen en bordesjes. In de gevels hiervan bevinden zich rondboogvensters met houten kozijnen en de originele houten deuren met smeedwerk. Naast de paviljoenachtige aanbouwen bevinden zich twee bouwdelen met rondbogige vensters. Over de gevels lopen sierbanden met oranje-rode verblendsteen. In de plint zijn kelderramen aanwezig.

De schoorsteen is opgetrokken in baksteen en bevat aan de voet een klein deurtje.

De directeurswoning is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in deels gepleisterde baksteen, over twee bouwlagen en onder een wolfdak met geglazuurde pannen. Langs de dakranden bevinden zich bewerkte windveren. Op de nokken staan gemetselde vierkante schoorstenen. In het rechter dakvlak is een gewelfde dakkapel aanwezig.
De voorgevel bevat een overluifelde entree met houten deur. Daarnaast bevindt zich een erker. De begane grond is ongepleisterd. Verder bevatten de gevels vensters met houten kozijnen en glas-in-lood bovenlichten.

waardering:
Het fabriekscomplex met directeurswoning is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de typologie; het is een representatief voorbeeld van een fabriekscomplex uit het oeuvre van G.B. Broekema
- de gaafheid van de hoofdvorm en detaillering van zowel fabriek als woning
- de markante ligging aan de Bisschopswetering
- de voormalige functie van stoomzuivelfabriek en directeurswoning.


Aanvullende afbeeldingenDeze afbeelding toont de relatie tussen de directeurswoning en de fabriek.