Kamperveen - de Chalmotweg 4  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: F 15
Monumenten nummer: GM0068
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


WOONHUIS MET VEESTALLEN, gebouwd in 1937 op een nieuw aangelegde terp. De boerderij en de veestallen zijn gebouwd naar ontwerp van G.B. Broekema uit Kampen en in opdracht van W. Leefers.

beschrijving:
Het woonhuis is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, over één bouwlaag en onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt wolfdak. In het dakvlak aan de voorzijde zit een gemetselde dakkapel met steekkap en topgevel met verblendstenen detaillering. De voorgevel bevat samengestelde vensters met geschilderde luiken en glas-in-lood bovenlichten, onder rollaag met verblendsteen. In de middenas bevindt zich een verdiept liggende entree onder rondboog met verblendsteen en een betegelde portiek.
De zijgevels hebben eveneens samengestelde vensters met houten kozijnen, glas-in-lood bovenlichten en geschilderde luiken. Ook hier bevinden de vensters zich onder rollaag met gele verblendsteen.
De voormalige varkens-/paardenstallen, waarvan een zich direct achter het woonhuis bevindt en één naast het huis staat, zijn opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, over éé;n bouwlaag en onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt wolfdak.

De voorgevel van de stal naast het huis bevat een houten voordeur met bovenlicht, daarnaast aan weerszijden rechthoekige vensters met houten kozijnen. In de geveltop bevinden zich twee kleine vensters. Alle vensters bevinden zich onder rollaag met gele verblendsteen. De overige gevels bevatten stalvensters onder strek (boogramen) en met gemetselde onderdorpel. Onder de stalvensters zitten houten uitloopdeuren. De achtergevel heeft stalen schuifdeuren geflankeerd door twee T-vensters onder strek. Ter weerszijden daarvan twee houten staldeuren. In de geveltop een houten hooiluik geflankeerd door twee stalvensters.
De stal achter het huis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, over één bouwlaag en onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt wolfdak. De zijgevels hebben stalvensters (boogramen) onder strek met gemetselde onderdorpel. De achtergevel is qua opbouw en gevelindeling gelijk aan naast gelegen stal.

waardering:
De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de beeldbepalende ligging aan de Chalmotweg
- de gaafheid van de hoofdvorm en detaillering
- de typologie: goed voorbeeld van een jaren dertig dwarshuisboerderij.


Aanvullende afbeeldingen