Kamperveen - Zuideinde-West 12  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: G 259
Monumenten nummer: GM0144
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


GEREFORMEERDE KERK, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.

beschrijving:
De zaalkerk is opgetrokken in baksteen op plint, vanuit een rechthoekige plattegrond, over één bouwlaag en onder een met pannen gedekt zadeldak.
De voorgevel bevat in de middenas een omlijste entree met houten deuren en bovenlicht. De entree wordt geflankeerd door twee gietijzeren rondboogvensters. De hoeken worden benadrukt door hoeklisenen met uitgemetselde banden. Langs de dakranden bevindt zich een bakstenen bekroning van latere datum. Op de geveltop staat een torentje met galmgaten en ingesnoerde spits met haan. De zijgevels bevatten elk vier rondboogvensters met stalen kozijnen. De achtergevel bevat hoeklisenen met uitgemetselde banden en een lage aanbouw van latere datum.

waardering:
De kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de beeldbepalende ligging in Kamperveen
- de typologie; eenvoudig voorbeeld van een zaalkerk van na 1850
- de gaafheid van de hoofdvorm en detaillering.


Aanvullende afbeeldingen