Boven Nieuwstraat 72  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 16502
Monumenten nummer: 22968
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Pand, gedekt door een dubbel schilddak voorzien van twee eenvoudige omlijste dakkapellen. Het vijf traveeën brede gepleisterde rechthoekige gevelvlak wordt afgesloten door een kroonlijst met consoles en met rozetten op het fries; de vensters hebben rechthoekige geprofileerde omlijstingen en een brede middenstijl; voordeur met bovenlicht in een omlijsting die voorzien is van snijwerk. XIX A.


Aanvullende afbeeldingen

Deze afbeelding van de "BOAZ-bank" staat in de VVV-folder van 1925.
Halverwege de jaren tachtig is dit pand gekoppeld aan de nieuwbouw ter linker zijde, als onderdeel van de Vereenigde Gasthuizen. Het dubbele schilddak verdwijnt, er komt een doorbraak in de linker zijgevel en aan de achterzijde worden raampartijen verplaatst en een moderne gallerij geplaatst.Op deze foto (datum onbekend) toont de originele achtergevel van Huis Morre (Boven Nieuwstraat 72). De toren, een sybool van status en rijkdom, dateert waarschijnlijk van omstreeks 1500. In 1878 is de toren nog aanwezig. Waarschijnlijk kort na het overlijden van de Weduwe Lemker wordt het pand verkocht en het perceel gesplitst. In de naastgelegen Morrensteeg wordt de Juliana van Stolberg school gebouwd. Met de bouw van dit schoolgebouw wordt het oorspronkelijke "Huis Morre" grondig aangepakt. Het verliest de helft van de diepte en de fraaie achtergevel en unieke toren gaan verloren.