Broederweg 10  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 11899
Monumenten nummer: 22989
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Doopsgezinde Kerk. Eenbeukige kerk, welke oorspronkelijk behoorde tot het Cellezustersconvent en dateert uit eind XV. In 1823 werd de kerk eigendom van de Doopsgezinden en kwam er een verbouwing tot stand, waarbij de gewelven gesloopt en de meeste vensters dichtgemetseld werden. Bij die gelegenheid kwam aan de zuidzijde de ingang met houten omlijsting tot stand. Aan de noordzijde een traptoren. Dakruiter. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1897 gemaakt door de Kamper orgelmaker J. Proper.


Aanvullende afbeeldingen

Het sobere interieur gezien in westelijke richting. Het orgel stamt uit 1897.Midden onder het orgel bevindt zich een doorgang met hierboven deze gedenkplaat.
De tekst luidt:

" Deze voormalige Waalsche kerk van
de Hervormde ,, gekocht en hersteld door
de vereen,, Doopsgezinde Gemeente
is den 7 November 1847 ingewijd.
B. Rusburg V.D.M.
diakenen
T.v. Groenou Brouwe.
G. Boekenoogen.
M.A. Teune.
C. Oedekerk.
refecit N. PLOMP
"De preekstoel gedateerd 1611 bevindt zich recht tegenover het orgel.