Buiten Nieuwstraat 48 B (= Botervatsteeg 14)  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 17016
Monumenten nummer: 23003
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Gedeelte van een pand dat voor het overige gedeelte wordt gevormd door het pand Buiten Hofstraat 1. Gepleisterde zijgevel met hijskap en -luik. XVII.


Het bedoelde pand bestaat uit kadastraal perceel "F 17017" (Botervatsteeg 14). Mogelijk dat een klein deel van het kadastraal perceel "F 17016" (Buiten Nieuwstraat 48a) ook nog tot dit Rijksmonument behoort. De hijskap en-luik behoren tegenwoordig bij Buiten Hofstraat 1.

Aanvullende afbeeldingen

Tegenwoordig heeft het hoekpand aan de Buiten Nieuwstraat het huisnummer 48a. Het hoekpand zelf is van ca. jaren 1930-40 en is twee percelen breed. Hierachter liggen twee oude panden, Botervatsteeg 14 en de gevel die op de volgende foto is te zien. Kijkend naar de Monumentenbeschrijving wordt duidelijk het pand bedoeld dat nu bekend staat als Botervatsteeg 14. Botervatsteeg 14 was vroeger één geheel met Buiten Nieuwstraat 48b (zie huisnummer concordantie in het Gemeente-archief).
Na restauratie zijn de panden gesplitst waardoor het huidige Botervatsteeg 14 beschermd zou moeten zijn.Achterste helft van het bedoelde pand, gezien vanuit de Buiten Hofstraat. De nok loopt parallel aan de Botervatsteeg. Rechts in de afbeelding is de linker zijgevel van Buiten Hofstraat 1 zichtbaar. Volgens kadastrale kaarten behoort deze gevel inmiddels toe aan Botervatsteeg 14.Deze afbeelding uit de Structuurnota 1972 toont de panden die zijn aangewezen tussen de Buiten Hofstraat 1 en Buiten Nieuwstraat 48b.