Buitenkerk  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 16337
Monumenten nummer: 23047
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Mariakerk. Overwelfde hallenkerk met drie vijfzijdig gesloten absiden en transept. Ontstond XVb als hallenkerk door verbouwing van een in hoofdzaak XIVe basiliek. Aan noord- en zuidzijde van het schip een portaal met netgewelf; in de zuidoosthoek van transept en koor een aangebouwde zeszijdige sacristie. Toren. Gebouwd XV B, bestaat uit drie geledingen, gedekt door een korte spits. Orgel met Hoofdwerk, Onderpositief en Pedaal, in 1754 gemaakt door A.A. Hinsz. Veel pijpwerk dateert uit de tweede helft van de 16e eeuw.


Aanvullende afbeeldingenDe barokke preekstoel is gemaakt omstreeks 1760 en is toegeschreven aan M. Cressant. Op de achtergrond boven de entree een groot houten paneel met de Tien Geboden. Dit paneel stamt uit ongeveer 1600. In 1963 werd het in stukken teruggevonden in de getimmerde afscheiding tussen kerk en toren.