Burgel  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 13862, F 16845, F 16817, F 16818, F 16825, F 16987, F 17317
Monumenten nummer: 23451
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Tot de 15e eeuwse uitleg van de stad Kampen stadsgracht. In huidige gedaante een aantrekkelijk water, dat voor het karakter van een aanzienlijk deel van de stad mede bepalend is.


Aanvullende afbeeldingen

Renovatie van de Burgel in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Niet enkel werd hier groot onderhoud gepleegd, ook werd de Burgel enkele meters versmald om meer parkeergelegenheid te bieden aan de groeiende hoeveelheid auto's.
Links over de bodem van de Burgel wordt de nieuwe bemuring opgebouwd (witte lijn). De brug aan het einde van de Geerstraat is nog origineel. Links van de brug was nog de brugboog te zien waar de Cellespijp in de Burgel uitmondde. De ijzeren brug ter hoogte van de Schoolstraat (Bregittenbrug) is vooraan in de foto te zien.
Vrijwel alle bruggen over de Burgel zullen verloren gaan. Enkel de brug bij het Oorgat is nog origineel. De ophaalbrug in het verlengde van de Kalverhekkenstraat is vervangen door de ophaalbrug die bij de Meeuwensteeg lag.