Burgwal 48  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 16867
Monumenten nummer: 23011
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Proveniershuis. Op het binnenterrein van 'Huize Margaretha', een langgerekte moderne vleugel onder dwars zadeldak, waarbij voor een vijftal dakkapellen gebruik is gemaakt van gebeeldhouwde natuurstenen dakkapelomlijstingen, afkomstig van het voormalige Proveniershuis. Twee hebben een gebogen en door een pinakel bekroond fronton; de drie overige bekroond door een gebroken fronton met schildhoudende leeuw XVI B-XVII A.


Aanvullende afbeeldingen

Op de eerste foto staan 4 dakkapelletjes. Deze is nummer 5.
De datering boven het raam leest "Ao MDCXXXIV" (Anno 1634)De structuurnota 1972 toont het gehele pand van Huize Margaretha als monument.