Burgwal 84  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 16667
Monumenten nummer: 512042 (Complex Stadsgehoorzaal + School)
Monumenten nummer: 512043 (Stadsgehoorzaal)
Datum aanwijzing : 14-07-1999


Afbeelding


Complex Burgwal 84 en Nieuwe Markt 7
Complex bestaande uit de STADSGEHOORZAAL, en de ernaast gelegen voormalige SCHOOL, die door een verbouwing in de jaren 1980 in de gehoorzaal is opgenomen. Daarbij is het interieur deels gemoderniseerd. De stadsgehoorzaal staat met het front naar de Burgwal, de westelijke zijgevel staat aan de Nieuwe Markt; de school sluit daarop aan. De stadsgehoorzaal is een ontwerp van Vidal de St. Germain, een architect die zich toelegde op het ontwerpen van openbare gebouwen. Het ontwerp is van een voor die tijd en gebouwtype gangbare Neo-Classicistische stijl; de school uit 1889 is in een Eclectische bouwtrant uitgevoerd.

Waardering
Stadsgehoorzaal met daarin opgenomen voormalige school, van algemeen cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als uiting van het culturele leven in Kampen
- vanwege de typologie met de kenmerkende Neo-Classicistische bouwstijl
- als ontwerp van Vidal de St. Germain
- vanwege de beeldbepalende ligging
- vanwege de beeldbepalende gevelwanden aan de gracht en aan het plein
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van de concertzaal

Burgwal 84 (Stadsgehoorzaal)
Langgerekt bouwvolume over een en twee bouwlagen opgetrokken in rode machinale baksteen op een gepleisterde plint onder een samengesteld schilddak gedekt met rode Hollandse pannen;in het zuidelijke en westelijke dakschild een grote dakkapel met dubbele rondboogvormige vensters onder plat dak en flankerend vier kleine ronde omlijste dakkapellen.
Symmetrisch opgebouwde voorgevel gesierd met gepleisterde banden. Centraal geplaatst twee verdiepingen tellend ingangsrisaliet dat beëindigd wordt door een fronton met graffitodecoratie in het timpaan. Op de begane grond gepleisterde hoeklisenen met schijnvoegen. Dubbele en enkele deuren met rondboogvormige bovenlichten binnen geprofileerde stuclijst. Links en rechts boven de deuren cartouches. Mezzanino met vensters. Verdieping met drie vensters onder rondbogen in geprofileerde gestucte lijst met hoofdgestel. Links van het risaliet twee traveeën rechts ervan een travee, beide op dezelfde wijze vormgegeven: gemarkeerd door dubbele lisenen met fantasiekapiteel; in elke travee twee vensters met stuclijst en hoofdgestel; attiek op uitkragende daklijst op klossen met cartouches op de hoeken en tussen de traveeën van het linker geveldeel.
De linker zijgevel is vormgegeven als een travee van de voorgevel. De deels gerenoveerde CONCERTZAAL bevat onder andere een hangend balkon en een cassetteplafond.

Waardering
Gehoorzaal van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als hoofdonderdeel van het complex
- als uiting van het culturele leven in Kampen rond 1900
- vanwege de typologie met de kenmerkende Neo-Classicistische bouwstijl
- als ontwerp van Vidal de St. Germain
- vanwege de beeldbepalende ligging
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van de concertzaal


Aanvullende afbeeldingen