Cellebroederpoort  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 2411
Monumenten nummer: 23447
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Cellebroederspoort. Het bouwwerk, in oorsprong XVc, in 1617 door Thomas Berendsz in renaissance-trant gewijzigd, bestaat uit een rechthoekig middendeel onder wolfdak, op de flanken rond uitgebouwde zijtorens, die op de verdieping boven een boogfries geconstrueerd zijn op een plan dat een deel vormt van een veertienhoek en die door hoge spits toppen worden gedekt. Natuurstenen gebeeldhouwde sierdelen; de gevel aan de stadszijde wordt bekroond door een dakkapel met omlijsting; aan de hoek van de lijst op consoles twee gebeeldhouwde, schilddragende leeuwen; de gevel aan de landzijde kraagt boven de poortdoorgang over op geprofileerde consoles.


Aanvullende afbeeldingen

De stadszijde van de Cellebroederspoort. Links langs de poort liep vroeger de afwatering van de Cellespijp.Het habsburgse wapen, de tweekoppige adelaar, met Keizerskroon, siert de Cellebroederpoort aan de stadzijde.De ligging van de Cellebroederspoort ten opzichte van de 1e Ebbingestraat en de Cellebroederstraat. Het wandelpad langs de zuidelijke toren van de poort zal na de zomer van 2009 weer opnieuw worden aangelegd. Deze afbeelding is uit de jaren zeventig.Tekening gemaakt door J.J. Fels in de eerste helft van de negentiende eeuw. IJspret voor de Cellebroederpoort die nog met de zuidelijke toren in de stadsgracht staat. De plantsoenen zijn hier rond de poort nog niet aangelegd. In de verte zijn de torens van de Broederpoort te onderscheiden.Aquarel door A.A. Hilverdink, ca 1866. Rechts in de afbeelding is de uitwatering van de Cellespijp nog goed zichtbaar. De cellespijp was een water dat vanaf de burgel over de gehele lengte van de Cellebroederweg stroomde en hier in de stadsgracht eindigde. Gezien de begroeiing rondom de poort is de aanleg van de plantsoenen rondom deze poort reeds in volle gang. Het zal niet lang duren of ook de uitmonding van de Cellespijp en het water onder in de afbeelding zal worden gedempt. Onder in beeld enkele vissers. Op de oever voor de poort worden lakens uitgespreid om te bleken in de zon.