Cellebroedersweg 14  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 16896
Monumenten nummer: 23030
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
De Weeshuizen. Pand met lijstgevel uit 1863, waarachter een bouwlichaam met twee gepleisterde gevels en een smalle gevel met ongepleisterde top. Zadeldak, dat aan een zijde met een schild eindigt. Balkon tegen de achtergevel; nieuwe dakkapellen. Gevelstenen, een met opschrift en jaartal 1475 betreffende de bouw van het Cellebroedersklooster, twee met opschriften betreffende watervloeden in 1775, 1776 en 1825; gebeeldhouwde steen met 1744.


Tijdens de renovatie in 1995 is het kadastrale perceel gesplitst.Tegenwoordig behoren tenminste de volgende woningen tot dit Rijksmonument:

Straten en huisnummers:

Kadastraal nummer:

Cellebroedersweg 12

16895

Cellebroedersweg 14

16896

2e Ebbingestraat 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6

17024

Groenestraat 2 (??)

16894


Aanvullende afbeeldingen

De samenhang tussen de verschillende bouwlichamen. De oost-vleugel (rechter twee traveeën van de voorgevel en de gehele zijgevel aan de Groenestraat) is 1936 gebouwd als uitbreiding van het weeshuis. Of Groenestraat 2 onderdeel uitmaakt van dit Rijksmonument is onduidelijk.
Het bouwlichaam met topgevel is het oudste deel van het complex.De gevel aan de Cellebroedersweg wordt gesierd met de jaartalcijfers MDCCCLXIII (1863)Een foto uit 1895 is de oorspronkelijke tekst "Grootburger-Weeshuis" te zien. Deze tekst word in 1925 vervangen door de tekst "De Reeve" wat een verwijzing was naar het in 1871 gedempte water dat door de Cellebroedersweg stroomde. Tijdens de renovatie, die in 1995 van start ging is de tekst boven de centrale ingang aan de Cellebroederswegvervangen door "De Weeshuizen".De originele kloostervleugel uit de 15e-16e eeuw die vanaf de Cellebroederweg gezien verborgen ligt. Deze blik op het pand is vanaf de 2e Ebbingestraat. In de door zon verlichte gevel (de westgevel) bevindt zich een gevelsteen die de komst van de Cellebroeders naar Kampen beschrijft (deze steen is in bovenstaande foto nog net te herkennen rechts tussen slagboom en lantaarn, net boven het schuurdak).
Links, laag in de noordgevel bevinden zich de gevelstenen die de watersnoden beschrijven.
Dit deel van het complex was oorspronkelijk de Refter. Er was tevens een inpandige kloostergang tegen de zuidgevel.Opschrift:
  Anno domini 1475 wilt doch vsinne
  In septembri den 25 wel bedacht
  Queme de Cellebroeders to Cape bine
  Begone dit cloester Ao 41 volbracht

De steen zal dus zijn geplaatst ca 1541 na de afronding van de bouw van het kloosterDe oostgevel van de voormalige Refter was voorheen vrijwel aan het zicht onttrokken door bebouwing aan de Groenestraat. Tijdens de renovatie is ertoe besloten dit stuk bebouwing af te breken zodat de fraaie gevel zichtbaar wordt.Rechts, laag in deze gevel is een gevelsteen te zien met het jaartal "1744"
In de zijgevel, links in de foto,is nog vaag een afdruk te zien van de oorspronkelijke noklijn van het afgebroken bouwwerk. Dit is bij de renovatie meer herkenbaar gelaten maar ergens in 2008 of 2009 zijn deze sporen vrijwel weggewerkt.In de oostgevel van de voormalige Refter bevindt zich deze gevelsteen met het jaartal 1744.