Emmastraat 12-14-16, Mauritsstraat 1  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: Zie tabel
Monumenten nummer: 512057
Datum aanwijzing : 14-07-1999


Afbeelding


Bouwblok uit 1927-1928, ontworpen door J.M. Mante, en deel uitmakend van een stadsuitbreidingsgebied ten noorden van de binnenstad van Kampen. De Oranjewijk is overwegend gebouwd in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl; de woningen aan de Emmastraat en aan de haaks hierop uitkomende Mauritsstraat zijn gebouwd voor de hogere middenklasse, en bevatten een sterk gedifferentieerde vormentaal. De gemetselde erfscheidingen hebben geen autonome monumentale waarde maar leveren wel een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het geheel. Het blok, gelegen aan de westzijde van de Emmastraat, is vrijwel gaaf bewaard gebleven.

Omschrijving
Bouwblok met vier woningen aan de Emmastraat, in langgerekte vorm, waarbij de meest linkse woning een uitgewerkte ingangspartij aan de Mauritsstraat heeft. De woningen zijn in bruine baksteen opgetrokken in twee en drie bouwlagen, onder gebogen en gebroken schilddaken, gedekt met gesmoorde geglazuurde verbeterde hollandse pannen. In de hoekrisalieten lopende dakschilden laag door; in de direct flankerende geveldelen is het metselwerk opgetrokken tot aan de zolderverdieping. Ook de hoge gemetselde schoorstenen maken integraal deel uit van het ontwerp. Een geprofileerde gootlijst accentueert de verspringingen. De voorgevel is op de eerste bouwlaag symmetrisch ingedeeld: centraal twee brede enkelruits vensters met brede houten kozijnen, geflankeerd door entrees: houten geverniste deuren met elk twee naast elkaar geplaatste zesruits zijlichten met glas-in-lood. De entree van Emmastraat 12 ligt verdiept onder een uitkragend doorlopend dakschild.In de hoekrisalieten driezijdige erkers met tweeruits vensters en zijlichten. Boven de erker van huisnummer 12 een gemetselde borstwering van een balkon; de erker van huisnr. 16 staat onder het dakoverstek.
De tweede bouwlaag is asymmetrisch ingedeeld, waarbij de meerruits gekoppelde vensterreeksen deels in het dakschild en deels in de gevel geplaatst zijn. Het centrale geveldeel is teruggeplaatst, met daarvoor een balkon met gesloten, gemetselde borstwering. De zolderverdieping bevat enkele horizontale reeksen enkelruits vensters.
De linkerzijgevel (Z) aan de Mauritsstraat bevat een centraal risalerend geveldeel onder mansardekap, met daarin de houten voordeur met meerruits zijlichten, onder een houten luifel met geprofileerde lijst. Daarboven een halfrond bovenlicht met stervormige roedenverdeling. Op de verdieping een verticaal venster. Links naast de entree op de begane grond drie smalle H-vensters; rechts een breed enkel venster. Een klein, uit het dakschild stekend venster onder plat dakje, staat in de oksel rechts van het risaliet. Op de zolderverdieping een reeks horizontale vensters.
De rechterzijgevel (N) is vrijwel blind.
In de achtergevels deels oorspronkelijke tuindeuren met zijlichten en op de tweede bouwlaag gekoppelde vensters met horizontale roedenverdelingen.
De ERFSCHEIDINGEN aan de straatzijde bestaanuit gemetselde lage muren, verbonden door iets hogere vierkante kolommen, waartussen een metalen stang is bevestigd.

Waardering
Bouwblok in Amsterdamse School stijl, van algemeen architectuurhistorisch belang:
- vanwege het zeer gedifferentieerde en uitgewogen architectonische ontwerp
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- als kwalitatief hoogstaand voorbeeld van een woningblok in de stijl en de periode van de Amsterdamse School
- als belangrijk ontwerp in het oeuvre van de architect


Aanvullende afbeeldingenHuisnummers Kadastraal nummer
Mauritsstraat 1
Emmastraat 12
Emmastraat 14
Emmastraat 16
F 11576
F 11734
F 11735
F 11736