Flevoweg 74  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: P 4383
Monumenten nummer: 393992
Datum aanwijzing : 22-01-1991


Afbeelding


Voor de bemaling van de polder Broeken en Maten bouwde men in 1863 een stoomgemaal. Het gemaal ligt nu aan de weg naar Dronten. In 1929 kreeg het gemaal een elektrische motor, een zogenoemde sleepankermotor, gemaakt door de firma E.M.F. Dordt.
Het gemaal heeft een dubbel geheel gietijzeren scheprad, dat door een as wordt aangedreven. Het scheprad heeft een doorsnede van 6,2 meter. Elk rad telt 24 schoepen. De elektrische aandrijving is ondergebracht in een machinehuis met werkplaats, daterend uit omstreeks 1930. De oorspronkelijke ijzeren schepraderen zijn nog steeds in gebruik.

Omschrijving
Gemaal met dubbel scheprad, opgericht in 1856 ter bemaling van de polder Broeken en Maten; oorspronkelijk aangedreven door stoom doch in 1929 voorzien van een elektrische sleepankermotor.

Schepradgemaal met dubbel door een as aangedreven geheel gietijzeren scheprad met een doorsnede van 6.2 meter en 24 schoepen per rad. In 1929 is het gemaal geelektrificeerd en voorzien van een sleepankermotor (fabrikaat E.M.F. Dordt) met een ijzeren vliegwiel met een doorsnede van ruim 4 meter (met plaatje met opschrift: Bureau voor drijfwerken Zeist 1928). De elektrische aandrijving is ondergebracht in een machinehuis met werkplaats, daterend uit omstreeks 1930. Het gebouw is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Gemaal met dubbel gietijzeren scheprad (1859) en (vroege) sleepankermotor met vliegwiel (1928-1929) van algemeen industrieel-archeologisch en waterstaatkundig belang
- wegens de aanwezigheid van een tamelijk uniek type scheprad
- zijn betekenis voor de geschiedenis van de waterbeheersing rondom Kampen, in het bijzonder die van de polder Broeken en Maten
- wegens de combinatie van een eertijds door stoom aangedreven scheprad en een elektromotor, waarmee twee belangrijke fasen in de geschiedenis van de 19e-eeuwse mechanische aandrijving zijn vertegenwoordigd.


Aanvullende afbeeldingen