Hofstraat 18  

Rijksmonument
Restant van het "Soete Name Jesushuis"

Kadastraal nummer: F 16577
Monumenten nummer: 23043
Datum aanwijzing : 22-11-1972

Gesloopt: 1985


Afbeelding


Beschrijving
Met het naastliggende pand nr 20 oorspronkelijk onderdeel van het Soete Naem Jesus huys; in huidige toestand eenvoudig pandje onder schilddak. XVI A.


NOTITIE:
De huidige nummering van hofstraat 18 en Hofstraat 20 komt niet langer overeen met de nummering ten tijde van de aanwijzing in 1972. Door de omnummering die heeft plaatsgevonden is er een fout opgetreden in het register en is op dit moment niet het gehele gebouw beschermd.
Het lijkt er tevens op dat ook de kadastrale aanduidingen onjuist zijn vastgelegd in het register van rijksmonumenten
Ten tijde van de aanwijzing was Hofstraat 18 een 19e-eeuws pandje recht achter Boven Nieuwstraat 15. Hofstraat 18 is tijdens de restauratie in de jaren tachtig gesloopt. Hofstraat 20 was de gehele ziekenzaal, nu gesplitst in de woningen Hofstraat 14, 16, 18.


Aanvullende afbeeldingen

Hofstraat 18 en 20 in Januari 1985.

Door de fout die is gemaakt bij het doorvoeren van de omnummering van de Hofstraat in de monumentenlijst is nu een verkeerd deel van het pand "beschermd".