Hofstraat 20  

Rijksmonument
Restant van het "Soete Name Jesushuis"

Kadastraal nummer: F 16576
Monumenten nummer: 23044
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Laag pand onder zadeldak met links een wolfeind. In de huidige vorm een rechthoekig gevelvlak met goot op klosjes; onregelmatig geplaatste vensters, die van de begane grond met roedenverdeling behalve het rechtse gekoppelde venster. Overblijfsel van het Soete Naem Jesus huys, gesticht in 1539. In de gevel de zware muurankers van verdieping en zolder, de moeten van rondboogvensters eronder en een gedichte ingang met segmentvormige toog een indruk van de oorspronkelijke toestand.


NOTITIE:
De huidige nummering van hofstraat 18 en Hofstraat 20 komt niet langer overeen met de nummering ten tijde van de aanwijzing in 1972. Door de omnummering die heeft plaatsgevonden is er een fout opgetreden in het register en is op dit moment niet het gehele gebouw beschermd.
Het lijkt er tevens op dat ook de kadastrale aanduidingen onjuist zijn vastgelegd in het register van rijksmonumenten
Ten tijde van de aanwijzing was Hofstraat 18 een 19e-eeuws pandje recht achter Boven Nieuwstraat 15. Hofstraat 18 is tijdens de restauratie in de jaren tachtig gesloopt. Hofstraat 20 was de gehele ziekenzaal, nu gesplitst in de woningen Hofstraat 14, 16, 18.

Het huidige pand Hofstraat 20 had ten tijde van de aanwijzing huisnummer Hofstraat 22 en Hofstraat 24. Deze twee panden zijn samengevoegd tot wat nu Hofstraat 20 is. Dit pand is nooit aangwezen geweest als Rijksmonument. Zie afbeelding onderaan de pagina.


Aanvullende afbeeldingen

Hofstraat 18 en 20 in Januari 1985.

Door de fout die is gemaakt bij het doorvoeren van de omnummering van de Hofstraat in de monumentenlijst is nu een verkeerd deel van het pand "beschermd".