Lyceumstraat 2  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 8925
Monumenten nummer: 512054
Datum aanwijzing : 14-07-1999


Afbeelding


De VILLA "Burghout" dateert van ongeveer 1910 en is gebouwd in een bouwtrant met elementen van de UM 1800 stijl. De villa staat op een beeldbepalende positie aan een open ruimte in de Lyceumstraat, in de nabijheid van het voormalige Gymnasium. Bijzonder is tevens dat de tuin links naast het huis is gelegen. Het hekwerk hier is niet oorspronkelij; een aanbouw onder plat dak is sterk gewijzigd en valt buiten de bescherming. Het pand is lange tijd in gebruik geweest bij de Genie, het huidige interieur is gereconstrueerd.

Omschrijving
Pand op rechthoekig grondplan opgetrokken in machinale baksteen, onder een concaaf gewelfd, uitkragend schilddak met oranje geglazuurde pannen; pirons op de nokhoeken; hoge gemetselde schoorstenen in de zijschilden. Centraal in het voorste dakschild een opgemetselde dakkapel met gewelfde, uitkragende kroonlijst rond een meerruits segmentboogvormig venster. De gevels worden horizontaal geleed door dubbele banden in witte verblendsteen; direct onder de dakgoot muurankers. H-vensters op de eerste bouwlaag en dubbele vensters met luiken op de tweede laag, met glas-in-lood in de bovenlichten. Centraal in de voorgevel de entree in een korfboogvormige portiek, met natuurstenen geprofileerde omlijsting. Geverniste houten voordeur met bovenlicht met glas-in-lood; dito venster. Hardstenen bordes. Links (Z) in de gevel een licht gebogen erker, met daarop de borstwering van een loggia.
De zijgevels zijn gepleisterd en bevatten enkele vensters.

Waardering
Villa "Burghout" is van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de toegepaste bouwstijl
- vanwege de hoge kwaliteit van de gevelcompositie
- vanwege de beeldbepalende ligging


Aanvullende afbeeldingen