Nesweg (bij 5)  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: S 334
Monumenten nummer: 512062
Datum aanwijzing : 14-07-1999


AfbeeldingZogenaamde HOEFSLAGPAAL, staande aan het Ganzendiep waar de oude dijk en de Nesweg vrijwel samenkomen. Het Kampereiland is een oud landaanwinningsgebied, waar zich verschillende dijken bevinden die onderdeel vormden van het dijksysteem van de IJsseldelta en de Zuiderzee. De indeling in verschillende dijkvakken ten behoeve van het onderhoud werd aangegeven door zgn. hoefslagpalen, meestal eenvoudig van vorm en gemaakt van hout of steen.

Omschrijving
Ongeveer rechthoekige basalten paal, met onregelmatige vervormingen. In de paal de inscriptie "140 C".

Waardering
Hoefslagpaal, van algemeen cultuurhistorisch belang:
- als onderdeel van het systeem van dijkonderhoud op het Kampereiland
- vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van dergelijke palen


Aanvullende afbeeldingen